Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - Strefa Suszy
Jasiek, lat 4.
fot. Marcin Suszycki

- Janek -