Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - 80s

- Krajewski / Kto kochał raz -