Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - Góry
W stronę Wodogrzmotów Mickiewicza

- Tatry 2006 - lato -