Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - 80s

- Z. Sośnicka / Uczymy się żyć -