Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - Zbliżenia
2010
fot. Marcin Suszycki

- Kolory zimy -