Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - 80s

- Anna Jantar / Nic nie może przecież wiecznie trwać -