Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - 80s

- Bryan Ferry & Todd Terje - Johnny & Mary -