Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - 80s

- David Bowie / China Girl -