Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - Światło
fot. Marcin Suszycki

- Mazury 2005 -