Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - Światło
Mazury - Polska, wrzesień 2005

- Mazury 2005 -