Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - 80s

- Papa Dance / Pocztówka z wakacji / Królowa Fal -