Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - 80s

- Polskie Drogi / Andrzej Kurylewicz (1932-2007) -