Daleko_9_0_0.html strefa-suszy.com - 80s

- She`s got a gun/Yello -


1981